سومین دوره عتبات دانشگاهیان آزاد اسلامی استان اصفهان

با توجه به درخواستهای مکرر دانشگاهیان عزیز , سومین دوره عتبات دانشگاهیان ویژه دانشجویان,اساتید و کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان در چهار کاروان اختصاصی برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند