منبر دیواری چیست؟

نام این بسته “منبر دیواری” است ، یک بسته نمایشگاهی فرهنگی برای انتقال یک مفهوم در کوتاه ترین زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده… ویژه ورودی مساجد،هیات ها ،ادارات و مراکز فرهنگی ،مدارس و … که از وبسایت  ghalamdad.ir  دریافت شده است.

جهت ارتباط با طراحان این بسته ها شما را به سایت قلمداد یا به شماره های تماس موجود در pdf ها ارجاع می دهیم.

راهنمای چاپ:

بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر A3 است که البته بستگی به میزان پولتان میتوانید حتی آن ها را به صورت قطع های بزرگتر و به صورت بنر چاپ نمایید اختیار با خودتان وجیبتان!!!