حجت الاسلام فاتحی

معاونت نهاد :

حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر فاتحی

شماره تماس دفتر مرکزی : ۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۱  داخلی ۲۰۸

شماره تماس دفتر واحد نجف آباد : ۴۲۲۹۳۰۱۹