دفتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

آدرس:

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) – ساختمان اندیشه – طبقه سوم

 

روزهای حضور مسئولین نهاد در واحد اصفهان:

سه شنبه های هر هفته

تلفکس ۰۳۱۳۲۶۴۶۱۷۳