دفتر ستادی نهاد

آدرس:

 

اصفهان-خیابان بزرگمهر-خیابان ۲۲ بهمن-مجموعه اداری غدیر
روبروی بانک ملی-ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی

 

تلفکس ۰۳۱۳۲۶۴۶۱۷۳