پیرو منویات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص تقویت و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و فرهنگی استادان و نخبگان دانشگاهی و در راستای آیین نامه اجرایی شورای هم اندیشی استادان دانشگاهها مصوبه جلسه ۱۹۲ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی مبنی بر تشکیل جلسات هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و معرفتی با ارائه گواهی امتیاز فرهنگی، مرکز هم اندیشی استادان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان درنظر دارد اقدام به تجمیع اطلاعات اساتیدی که سابقاً عضو هم اندیشی بوده اند و نیز ثبت نام اساتید جدید نماید.

لذا استادان علاقمند می توانند از طریق لینک زیر به صفحه ثبت نام هدایت شده و پس از تکمیل مراحل ثبت نام اینترنتی به عضویت مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در آیند.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با شماره تلفن ۰۳۱۳۲۶۶۷۲۸۰ داخلی ۲۳۳ تماس حاصل نمایید.