واحد گلپایگان

پایان نامه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان شایسته دریافت تقدیرنامه شد.

پایان‌نامه احمد سروی عضو هیات علمی واحد گلپایگان با موضوع «بررسی سندی و دلالی روایات تفسیری سوره مبارکه یوسف(ع) در تفسیر مجمع البیان» در دومین دوره جشنواره ملی قرآنی شیخ