افزونه یا پلاگین های بسیاری وجود دارند که پس از نصب امکانات ویژه ای را به سایت شما اضافه می کنند. این افزونه ها نیز همانند قالب ها ارزشمند هستند

مجریان ما

مدیر خلاق : مهندس جبین پور

طراح: مهندس آزرم

برنامه نویس: مهندس فلاحتی

مهارت ها

عکاسی 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%

فناوری

 ابزاروردپرس ابزاروردپرس تحولی بزرگ در وردپرس ایران افزونه یا پلاگین های بسیاری وجود دارند که پس از نصب امکانات ویژه ای را به سایت شما اضافه می کنند. این افزونه ها نیز همانند قالب ها ارزشمند هستند   .