سامانه آموزش مجازی دفتر نهاد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد سامانه آموزش مجازی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی راه اندازی شد. کلیه دانشگاهیان (دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه)

هرچه قدرموفقیت در صحنه های اجتماعی وسیاسی بدست می آوریم همه به واسطه شهداست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان در سومین یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادکه

اردوی استادان منتخب فرهنگی استان اصفهان در جوار بارگاه امام رضا (ع)

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان اصفهان اردوی فرهنگی ویژه‌ای را با حضور جمعی از استادان فرهنگی این استان در شهر مشهد و در جوار بارگاه

حضور کاروان اساتید دانشگاههای آزاد استان اصفهان در عتبات عالیات

به گزارش روابط عمومی نهاد ، با هماهنگی دفتر نهاد و ستاد عتبات دانشگاهیان استان، کاروانی ۴۰ نفره متشکل از اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی استان همراه با