سامانه آموزش مجازی دفتر نهاد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد سامانه آموزش مجازی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی راه اندازی شد. کلیه دانشگاهیان (دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه)

اردوی استادان منتخب فرهنگی استان اصفهان در جوار بارگاه امام رضا (ع)

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان اصفهان اردوی فرهنگی ویژه‌ای را با حضور جمعی از استادان فرهنگی این استان در شهر مشهد و در جوار بارگاه